Akıllı Kene ve Tilki

Yaklaşık Okuma Süresi: 2 dakika

Günlerin birinde bir dana, bir keçi ve bir kene, ortak ekin ekmeye çıkmışlar. Buldukları boş bir yere ekin ekecekleri sırada, bir tilki gelip:

“Burası benim atarımdan kalma miras malımdır. Beni ortak etmezseniz size burada ekin ektirmem!” demiş.

O zaman dana: “Olur, seni de ortak ederiz.” demiş.

Ondan sonra tilki: “Gidip size saban getireyim.” deyip gitmiş. Tilki, gidip bir daha dönmemiş. Diğerleri buğdayı ekip biçmişler. Harman çıkarıldıktan sonra tilki dönüp gelmiş. Dana, tilkiyi görünce:

“Vay tilki dost! Sen bir gün bile gelip çalışmadın. Onun için sana herhangi bir şey vermeyeceğiz.” demiş.

Bunun üzerine tilki: “Gelin harmana kadar koşalım, kim daha önce varırsa harman onun olsun. Arkaya kalana bir şey verilmesin.” demiş.

O zaman kene: “Gelin öyle yapalım.” demiş.

Bu fikre hepsi razı olmuş. Yarış başlar başlamaz tilki öne geçmiş. Akıllı kene de tilkinin kuyruğuna yapışmış. Tilki, varıp harmanın üstüne oturacağı sırada:

“Vay beni öldürdün!” diye kene alttan bağırmış. Tilki ona: “Ne zaman geldin?” diye sormuş.

Kene de: “Ay ben biraz önce geldim.” demiş.

Böylece harmanı kene kazanmış. Kene, dana ve keçi harmanı paylaşmışlar. Tilki ise kötü niyetinin kurbanı olup yiyeceksiz kalmış.

(Türk Masalı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir